Lillejul 2019

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.

Inbjudan!
Inbjudan!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson