Medlemsansökan till Officerskåren

Under "LÄNKAR" finns nu ett infoblad om medlemskap i Officerskåren.
I slutet på detta finns uppgifter att fylla i om man vill bli medlem.
Antingen så fyller man i blanketten och skickar eller så skickar man uppgifterna på e-post till oss.

Blanketten här kommer att försvinna när detta meddelande blir inaktuellt!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson