Veterankortet!

Södra skånska Regementet erbjuder:
Tillträde till P 7 Revingehed (matsal med cafeteria) torsdagar mellan kl 1100 – 1300.
Du har möjlighet att till köpa mat eller fika, och kanske få en pratstund med gamla eller nya bekanta.
För inpassering gäller uppvisande av Veterankort för P 7 tillsammans med giltig ID handling vid anmälan i garnisonsvakten.
Obs! Tillträde gäller inte röda torsdagar.

Observera gällande regelverk för tillträde till skyddsobjekt, t ex fotoförbud.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson