Årsmötesprotokoll finns att hämta!

Finns nu att ladda ner på medlemssidan, under styrelsens information.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson