Datalagen GDPR

Info!
Kopplat till nya datalagen GDPR.
Alla som inte betalat medlemsavgiften för 2018 kommer att raderas ur medlemsrullan efter Lillejul.

Tidigare satte vi alla som inte betalade medlemsavgiften "inaktiva" vilket innebar att de inte syntes eller fick meddelande mm.
Nu måste alla raderas.
Således vill du vara med, betala avgiften.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson