Deadline för anmälan till Lillejul!

Deadline nådd till Lillejul!
Maten beställd!
100 + 110 deltagare.
En vecka kvar!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson