Årsmöte genomförs 2019-03-15

Kallelse finns nu på Facebook och här på hemsidan.
Underlagen för mötet kommer ut senast en vecka före mötet.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson