Alla årsmöteshandlingar finns nu på medlemssidan!

Bara att ladda ner, kommer även till din privata e-post!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson