Inbjudan till Officerskårens middag utskickad till alla!

Kolla din e-post eller brevlåda.
Anmodan finns även att läsa under "Medlem" under styrelsens information.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson