Extramöte kommer som meddelats genomföras den 9:e juni på officersmässen

Kallelse kommer normala vägen.

Skaffa Facebookkonto då kan Du följa Officerskåren lättare!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson