Årsmöte 2021 genomförs den 18 mars kl 0900 på Officersmässen.

Naturligtvis räknar vi med att kunna genomföra årsmöte 2021.
Kallelse kommer via e-post och läggs ut på Facebook.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson