Årsmötet genomfört!

Covid-19 tvingade oss att ha ett digitalt möte.
Protokoll kommer att läggas ut på Facebook och här på hemsidan inom kort.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson