Extra möte den 9 september!

Eftersom vi inte kunde genomföra normalt årsmöte var det många punkter som inte togs upp.
Därför genomförs nu ett extra möte så att vi kan få med de frågor som fått vila. Eventuella motioner mm kommer också med vid detta möte.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson