Protokoll från årsmötet utskickat.

Protokollet har skickats ut något försenat.
Bot och bättring kommer att ske.
Protokollet finns under "Medlem" och det krävs login för att komma åt det.

För att få tillgång till dokumenten under "Medlem" behöver Du kontakta Officerskåren.
Endast medlemmar i Officerskåren erhåller Login
Skicka förfrågan till offkarenp7@telia.com så kommer Din ansökan om Login att behandla.
Meddelande med Ditt Login erhålles normalt inom någon eller några dagar.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson