WO Extramöte den 21 oktober kl 1400--1430.

Kallelse och dagordning kommer en vecka före mötet.
Efter mötet bjuds det på en enkel fika.

Platsen är Silvåkramässen, alltså före detta Underofficersmässen.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson