Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte på Officersmässen 2020-03-12, kl 0930!

Kallelse med dagordning och fullmakt kommer ut via e-post inom kort

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson