Sommaren är över strax!

Hösten stundar och Officerskårens middag!

Dukat till fest en gång!
Dukat till fest en gång!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson