Lillejul närmar sig!

Härskarona som varit på härnad Nordmannaland har kommit hem igen.
Snart hör man ropen skalla "kom, kom till Ravnadeheden för midvinterblot"!

Snart samlas krigare!
Snart samlas krigare!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson