Höste är kommen!

Det stundar till Extramöte den 21 oktober!
Kontrollera din e-post och Facebook för mer info.

Mot höst!
Mot höst!

Har du ett Facebookkonto och är medlem i Officerskåren så kan du bli tillagd i Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson