Ta hand om varandra, styrelsen önska Er alla God fortsättning på det nya året!

"I pestens tid"!
Det gångna året var en parantes för all vår verksamhet.
Inget av det som planerats har genomförts med anledning av Covid-19!

Naturligtvis ser vi ett ljus i tunneln men frågan är om vi hittar ut i detta 2021.
Oavsett planerar vi för att kunna genomföra normal verksamhet.

Hoppas att vintern kan klä Officersmässen i vinterskrud!
Hoppas att vintern kan klä Officersmässen i vinterskrud!

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson