Sommaren är abrupt avslutad och hösten är i antågande!

Vad ser man fram emot då?
Officerskårens middag!
Tyvärr har vi tvingats ställa in med anledning av Covid-19!

Inställd!
Inställd!

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson