Ljuset börjar sakta hitta tillbaka!

Vi har fått ny regementschef, stort tack till Bo Stennabb och Magnus Olsson för er insats!
Naturligtvis ser vi ett ljus i tunneln, med vaccin och andra insatser hoppas vi att kunna genomföra normal verksamhet.
Närmast ligger nu årsmötet, ordförande och tre ledamöter slutar så det behövs nya krafter.

Hoppas att vintern kan klä Officersmässen i vinterskrud!
Hoppas att vintern kan klä Officersmässen i vinterskrud!

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson