Alla krigare kallas hem till Ravnaheden för Midvinterblot!

Hör ropen i fjärran "kom, kom till Ravnaheden"!

Samling på Heden!
Samling på Heden!


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson