Glad sommar önskar Herr Ordförande!

Jag önskar Er alla en glad midsommar och på återseende till hösten!
Henrik Rosdahl
Ordförande

Officersmässen från norr.
Officersmässen från norr.

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson