Sommaren närmar sig sitt slut men ännu finns hopp om fina sommardagar!

Officerskåren hoppas att semester och ledighet varit skön och nu nalkas en härlig sensommar!

Mot höst!
Mot höst!

Har du ett Facebookkonto och är medlem i Officerskåren så kan du bli tillagd i Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Vi har Facebook
Hemsidoansvarig: Mats Andersson