Det närmar sig årsmöte!

Kallelse och alla mötesdokument finns nu upplagda på Facebook och här på hemsidan.
Du måste ha login för att kunna hämta den på "medlemssidan" här.

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.

Kallelse 2019, inledningen
Kallelse 2019, inledningen


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson