Extramöte kommer att genomföras den 9.e juni. Musikpaviljongen flyttas under året!

Kallelse med dagordning och fullmakt kommer ut via e-post och på Facebook.
Musikpaviljongen flyttas från nuvarande plats till Officersparken under året.
Arbetet har börjat!

Officersmässen från norr.
Officersmässen från norr.
Musikpaviljongen under nedmontering.
Musikpaviljongen under nedmontering.

Har du Facebook konto och är medlem så kan du bli tillagt till Officerskårens Facebookgrupp.
Kontakt någon i styrelsen eller någon vän som redan finns med.


Södra skåningarnas officerskår, Revingehed, 247 82 Södra Sandby.
E-post: offkarenp7@telia.com
Bankgiro 827-6834
Hemsideansvarig: Mats Andersson